Reactivar Usuario para Newsletter

Formulario para “Suscribir” manualmente o “Reactivar” suscriptores que se han dado de baja por “error”: